कार्यशाळा

मुख्यपृष्ठ | कार्यशाळा

आत्मसाक्षात्कार आणि सहजयोग ध्यान 

आरोग्यदायी कुंडलिनी आणि सहजयोगाचे फायदे

सहजयोग ध्यान आणि परमचैतन्याचा वापर

मूलाधार चक्र

स्वाधिष्ठान चक्र

कुंडलिनी शक्ती आणि नाभी चक्र

भवसागर आणि अनाहत चक्र

विशुद्धी चक्र

आज्ञा चक्र

सहस्रार चक्र भाग 1

सहस्रार चक्र भाग 2

ईडा, पिंगला व सुषुम्ना नाडी

परमचैतन्य वापर आणि आदानप्रदान

चक्रशुद्धीसाठी प्रार्थना (सुषुम्ना नाडी)

चक्रशुद्धीसाठी प्रार्थना (ईडा नाडी)

चक्र शुद्धीसाठी प्रार्थना-मंत्र (पिंगला नाडी)

तिन महामंत्र , लिव्हर शुद्धी आणि लिव्हर डायट

ईडा नाडी च्या शुद्धतेसाठी मेणबत्ती उपचार

संत ज्ञानेश्वर, पसायदान, सहजयोग

संत रामदास आणि मनाचे श्लोक

संत कबीर

नैराश्याशी सामना

टोल फ्री नंबर

1800 30 700 800

आमचा पत्ता

एच एच श्री माताजी निर्मलादेवी सहजयोग ट्रस्ट,
चांदणी चौक, एनडीए रोड,
विठ्ठल नगर, वारजे, पुणे,
महाराष्ट्र 411058